Kto bol Otto Bock?

Nedávno uplynulo jedno a štvrť storočia od narodenia človeka, ktorý významne zasiahol do vývoja ortopedickej protetiky a ovplyvňuje ju dodnes. Síce už máme iné materiály, technológie a poznatky, ale princípy, ktoré priniesol pán Otto Bock, využívame stále aj šesťdesiat rokov po jeho smrti.

Vnuk Otta Bocka, súčasný výkonný riaditeľ firmy, profesor Hans Georg Näder, zverejnil rodinný archív, vďaka ktorému môžeme spolu nahliadnuť do dedičstva tohto vizionára.

Otto Bock – priekopník

Prvá svetová vojna za sebou nechala veľké množstvo ranených s amputáciou končatiny. Ortopedický technik Otto Bock vtedy prišiel s myšlienkou vyrábať protézy zo sériových komponentov, ktoré sa postihnutému skladajú na mieru s individuálne vyrobeným lôžkom. Stal sa vtedy priekopníkom modulárneho systému.

Aj pomôcky a nástroje na výrobu a stavbu protézy boli založené na princípoch, ktoré sa využívajú dodnes. Napríklad len miesto olovnice používame laser… Nastavovací prístroj z tej doby je však veľmi podobný tomu dnešnému.

Otto Bock – odborník

Otto Bock bol ten, kto do výroby protéz zaviedol interdisciplinárny tím odborníkov, aby protézy každému pacientovi čo najlepšie slúžili. A zároveň bol tým, kto s kolegami podnikal výskumy biomechaniky a štúdie chôdze, aby stavba protézy mohla byť čo najdokonalejšia.

Ottovi Bockovi vždy nesmierne záležalo na tom, aby sa pacient s protézou naučil správne zaobchádzať, aby technik dokonale poznal stavbu protézy a posledné výsledky výskumov. Už vtedy usporadúval školenia pre technikov, vydával názorné návody a inštruktáže.

Otto Bock – majster komunikácie

Úspech Otta Bocka a jeho spoločnosti tkvel okrem iného aj v tom, že dokázal poskytovať praktické informácie ortopedickým technikom a požadoval priamy kontakt s amputovanými, aby zaručil správne zaobchádzanie s pomôckami. Dnešnými slovami – bol zdatný aj v oblasti PR.

Okrem toho, že bol Otto Bock špecialistom v technickej ortopédii, bol aj majstrom reklamy. Vedel osloviť lekárov, technikov aj pacientov. Už vtedy teda používal účinné nástroje marketingu.

Otto Bock – človek

Archívne snímky rodiny Otta Bocka ukazujú propagačné materiály, kde amputovaní jazdia na motorke či na bicykli alebo tancujú. Zakladateľovi firmy nešlo len o vyrobenie pomôcky. Už vtedy chcel prinášať kvalitu pre život.

Otto Bock aj ako majiteľ firmy s potešením učil mladých technikov, osobne hovoril s amputovanými, usporadúval exkurzie a výlety so zamestnancami aj so zákazníkmi. Jeho individuálny, osobný a priateľský prístup dodržiava firma dodnes.