Technické informácie

 

PROTÉZY PO AMPUTÁCII V CHODIDLE

Výroba protézy Chopart 1E8x – TI 646T113-CS-01-1510

Tieto technické informácie vám poskytnú podporu ako ortopedickému technikovi pri výrobe protézy Chopart.

Snímanie mier a sadrovanie na výrobu silikónových protéz prednožia

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri snímaní mier a sadrovaní na výrobu silikónových protéz prednožia.

 

PREDKOLENNÉ PROTÉZY

4R136=EL EasyLine Ventil – Prospekt a TI

Prospekt s opisom všetkých výhod tohto nenápadného ventilu. Obsahuje aj technické informácie aplikácie ventilu do lôžka, vrátane fotografií.

5R2=C Karbónový lôžkový adaptér – Prospekt a TI

Prospekt k najľahšiemu lôžkovému adaptéru obsahuje nielen opis a prehľad výhod, ale aj technické informácie na aplikáciu adaptéra „krok za krokom“ s fotografiami.

DVS – Technické informácie

Technické informácie poskytujú podporu pri výrobe protézy s dynamickým podtlakovým systémom DVS 4R220.

Výroba TT protézy s podtlakom – TI

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe predkolenných protéz s podtlakom.

 

EXARTIKULÁCIA V KOLENNOM KĹBE

Výroba protézy po exartikulácii v KK – TI

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe protéz po exartikulácii v kolennom kĺbe s podtlakom.

 

STEHENNÉ PROTÉZY

4R136=EL EasyLine Ventil – Prospekt a TI

Prospekt s opisom všetkých výhod tohto nenápadného ventilu. Obsahuje aj technické informácie aplikácie ventilu do lôžka, vrátane fotografií.

5R2=C Karbónový lôžkový adaptér – Prospekt a TI

Prospekt k najľahšiemu lôžkovému adaptéru obsahuje nielen opis a prehľad výhod, ale aj technické informácie na aplikáciu adaptéra „krok za krokom“ s fotografiami.

Výroba TF sadrového negatívu – TI OK3079-CS

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe sadrového negatívu na transfemorálne vybavenie.

Výroba TF protézy so systémom KISS – TI 646T10-CZ

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe zaťahovacích systémov s uzáverom (Shuttle).

Výroba stehennej protézy so systémom ProSeal – TI

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe utesnenia TF lôžok v proximálnej oblasti systémom ProSeal.

Výroba penového krytu na laminátové lôžko – TI 646T23-CS

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe stehenného penového krytu na laminátové lôžko.

Prenos polohy TF adaptéra -TI OK3107-CS

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri prenose pozície lôžkového adaptéra zo skúšobného lôžka na definitívne lôžko pomocou prenosového zariadenia.

Modelovanie TF sadrového pozitívu – TI OK3104-CS

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe sadrového modelu na transfemorálne vybavenie.

Laminovanie definitívneho TF lôžka – TI OK3106-CS

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe definitívneho transfemorálneho lôžka.

Hlboké ťahanie skúšobného TF lôžka – TI OK3105-CS

Tieto technické informácie sú určené na podporu pri výrobe transfemorálneho vybavenia.

 
← Späť na PRE ORTOPEDICKÝCH TECHNIKOV