Odoberanie merných podkladov

Odoberanie merných podkladov v podstate znamená, že zistíme presné miery kýpťa a zachovanej končatiny a vo väčšine prípadov zhotovíme aj sadrový odliatok. Presný spôsob, akým sa miery budú brať, závisí od zvolenej pomôcky a jej komponentov.

Protézy sa totiž vyrábajú individuálne tak, aby s užívateľom čo najlepšie „splynuli“ a aby s nimi bol schopný pohodlnej, bezpečnej a pritom fyziologicky správnej chôdze.

Na odobratie merných podkladov budete pozvaní na protetické pracovisko, kde sa pomôcka bude zhotovovať.

 

Zisťovanie potrebných mier kýpťa

 

Pokračovanie: Výroba protézy →

← Späť na stránku PRIEBEH VYBAVOVANIE PROTÉZOU