Vzpriamený sed so správnou polohou protézy

Pred vertikalizáciou (postavením sa) na protézu je dôležité správne, vzpriamene sedieť s oboma končatinami (chodidlami) vedľa seba.

✗ Na týchto fotografiách sú zachytené najčastejšie chyby – zlá pozícia protézy pre následnú vertikalizáciu a nedostatočný vzpriamený sed.

Prvá vertikalizácia prvé postavenie sa na protézu

Na prvom obrázku je zachytené správne vzpriamené státie pri prvej vertikalizácii pacienta vybaveného protézou.

✗ Na týchto obrázkoch sú zdôraznené najčastejšie chyby.

V ďalších článkoch budú nasledovať cviky, ako sa správne naučiť bezpečne stáť na protéze a prenášať hmotnosť na protézu. To znamená, docieliť správne rovnomerné rozloženie hmotnosti, ako na zachovalú, tak aj na oprotézovanú stranu. Preto určite neprehliadnite ani najbližšie články. 

 

Následujúci článok: Cviky stability a rovnováhy v stoji na protéze