Prvé cvičenie:

Tento cvik je zameraný na zlepšenie priestorovej orientácie trupu. Rotácia hrudníka pri podávaní overballu za spolupráce terapeuta (technika). Týmto cvikom zlepšujeme i stojnú fázu na protéze.

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie, spevnené brucho.
Počítame:

 1. rotáciou trupu vezmite loptu od terapeuta (technika)
 2. vráťte sa s loptou do počiatočnej polohy
 3. rotáciou trupu podajte loptu terapeutovi (technikovi)
 4. bez lopty sa vráťte do počiatočnej polohy

Opakovanie: 5 – 10-krát. Pauza na výmenu strany.
Zopakujte to isté na druhú stranu.

Druhé cvičenie:

Cvičenie s overballom do predklonu a mierneho záklonu trupu – cvičenie na zlepšenie vzpriameného stoja, nácvik rovnováhy a lokomócie trupu

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie, spevnené brucho, lopta v rukách

Počítame:

 1. predklon s loptou v rukách
 2. vzpriamenie s loptou v rukách
 3. záklon s loptou v rukách
 4. návrat do počiatočnej polohy

Opakovanie: 5 – 10-krát.

Tretie cvičenie

Cvičenie úklonu trupu s odovzdávaním overballu terapeutovi (ortopedickému technikovi). Týmto cvičením si zlepšujete priestorovú orientáciu trupu a prenos hmotnosti tela na protézu. Veľmi dobrý cvik na získanie istoty v stojnej fáze na protéze.

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie, s rozpaženými rukami.

Počítame:

 1. úklon na stranu terapeuta (technika)
 2. prevzatie lopty
 3. návrat do počiatočnej polohy
 4. úklon na stranu a podanie lopty terapeutovi (technikovi)

Opakovanie: 5 – 10-krát.

To isté potom na druhu stranu.

Skôr než sa dostanete k samotnej chôdzi, je veľmi dôležité venovať sa nácviku stability a rovnováhy stoja na protéze. Ak chcete dobre a správne chodiť, musíte najprv zvládať rovnomerné prenášanie vašej hmotnosti na obe „nohy“. Čiže, ako na zdravú končatinu, tak aj na protézu. Bez zvládnutia tohto úkonu nebudete schopný bezpečnej chôdze na protéze. A o jej zvládnutie nám práve ide…
Najbližšie si spolu prejdeme cviky zamerané na orientáciu v priestore 🙂