Tento súbor cvikov je určený na zlepšenie stability stoja so zapojením horných končatín pri správnom rozložení hmotnosti na zdravú končatinu a protézu v pomere 50 : 50.

Prvý cvik: Postupné dvíhanie HKK – tým zdôrazňujeme prenos hmotnosti na protézu, nácvik rovnováhy

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie.

Počítame

  1. zdvihnutie jednej ruky
  2. zdvihnutie druhej ruky
  3. pripaženie oboch rúk k telu
  4. relax

Opakovanie: 5 – 10-krát.

Cvik 1   cvik 2 Cvik 3

Druhý cvik: Striedanie polohy HKK – následný nácvik chôdze, týmto cvikom tiež zdôrazňujeme prenos hmotnosti na protézu, nácvik rovnováhy

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie, spevnené brucho.

Cvik 1 cvik 2 Cvik 3

Tretí cvik: „Bubnovanie“ na intenzívne zapájanie brušných svalov potrebných na vzpriamené státie

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie, spevnené brucho.

Počítame:

  1. kmitanie vystretými rukami vedľa tela 15 – 20 sekúnd
  2. pauza 10 sekúnd
  3. kmitanie vystretými rukami nad hlavou 15 – 20 sekúnd
  4. pauza 10 sekúnd

Opakovanie:3 – 5-krát.

Cvik 1 cvik 2 Cvik 3

 

Následujúci článok: Cvičenie s terabandom