Prvé cvičenie: Cvičenie s využitím pružnosti terabandu na zlepšenie vzpriameného státia pri stojnej fáze – 50 : 50. Pri tomto cviku posilňujete aj HKK.

Prvé cvičenie:

  1. natiahnutie terabandu
  2. natiahnutie terabandu do úplne vystretých rúk

Opakovanie: 5 – 10-krát. Pauza 15 sekúnd.
To isté, ale na druhú stranu.
Opakovanie 5 – 10-krát.

Druhé cvičenie: Dajte si teraband pod stred chodidla protézy. Zaťažte protézu. Druhý koniec chyťte do opačnej ruky a naťahujte. Potom otočne teraband pod protézovým chodidlom a rukou chyťte druhý koniec terabandu na strane protézy.

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie, spevnené brucho.

Počítame:

  1. natiahnuť do vystretia ruky
  2. natiahnuť na maximum za hlavu a pozrieť sa za rukou

Opakovanie: 4 – 6-krát. Pauza na zmenu polohy terabandu a výmenu ruky.
To isté, ale s rukou na strane protézy.
Opakovanie: 5 – 10-krát.

Tretie cvičenie: Dajte si teraband spredu pod chodidlo protézy. Zaťažte protézu. Druhý koniec chyťte do ruky na strane protézy.

Počiatočná pozícia: vzpriamené státie, spevnené brucho.

Počítame:

  1. natiahnuť pred seba s vystretou rukou do výšky ramien
  2. natiahnuť na maximum nad hlavu a do strany

Opakovanie: 5 – 10-krát. Pauza na zmenu polohy terabandu a výmenu ruky.

V tomto cviku môžete pokračovať tak, že si dáte teraband len pod špičku chodidla, a potom len pod pätu. Týmto tréningom docielite zaťaženie a prenášanie hmotnosti na prednožie (špičku) a pätu chodidla.

Ak vám teraband pri naťahovaní spod chodidla vystrelí, znamená to, že máte slabo zaťaženú protézu. Správne zaťaženie protézy znamená, že vám teraband spod chodidla nevystrelí!!!

Ak ste tieto cviky zvládli, môžete prejsť na trošku náročnejšie.