Popis cvikov na kríži

  1. Cvik na zlepšenie orientácie umiestenia protézy v priestore
  2. Cvik na zlepšenie stability stoja na protéze s využitím umiestenia druhej končatiny v priestore
  3. Cvik na nácvik presunu celého tela do vybratej polohy
  4. Cvik na zlepšenie prenosu hmotnosti na protézu a nácvik stability

Prvé cvičenie
Základná východisková poloha v kríži je na pozícii č. 1. Umiestnite protézu do pozície č. 2, preneste na ňu svoju hmotnosť. Potom urobte to isté do pozície č. 3 a č. 4.
Skončíte v stoji oboma nohami na pozícii č. 1.

Druhé cvičenie
Základná východisková poloha v kríži je opäť na pozícii č. 1. Tentokrát stojíte na protéze a umiestňujete druhú končatinu do pozície č. 2, potom do pozície č. 3 a č. 4.

Tretie cvičenie
Základná východisková poloha v kríži je opäť na pozícii č. 1. Postavíte sa obidvoma končatinami do pozície č. 2, potom do pozície č. 3 a nakoniec do pozície č. 4.
Končíte v pozícii č. 1.

Štvrté cvičenie
Chôdza po pásiku, kladenie druhej končatiny pred protézu a kladenie protézy pred chodidlo druhej končatiny.

Tak poďme na tú očakávanú chôdzu!

Nasledujúci článok:
Chôdza s pomocou barlí a v bradlovom chodníku