Vyšetrenie

Na začiatku vás čaká niekoľko vyšetrení u rôznych odborníkov.

Lekára bude zaujímať vaša osobná anamnéza a zdravotný stav, aby mohol dohliadnuť na vhodnú a správnu terapiu.

Ortopedický technik sa bude zaujímať o váš celkový fyzický stav, stav kýpťa, úroveň amputácie a pohyblivosť všetkých kĺbov. Okrem fyzických predpokladov na vybavenie protézou ho budú zaujímať aj vaše očakávania od budúceho života. Bude tiež potrebovať vedieť, ako vyzerá prostredie, do ktorého sa vrátite (napr. aké prekážky budete musieť prekonávať, kde máte aké schody, po akom povrchu budete chodiť a pod.).

Fyzioterapeutka zhodnotí predovšetkým vašu telesnú kondíciu a stav kýpťa. Zistí rozsah pohybu vašich končatín, schopnosť postaviť sa, schopnosť premiestňovať sa, či stabilné státie. Zároveň si s vami stanoví terapeutický cieľ, čiže čo by ste chceli a čo môžete dosiahnuť – chodiť s barlami alebo bez nich, vrátiť sa ku svojim koníčkom, chodiť na nákupy alebo na dlhšie prechádzky, dokázať vyzdvihnúť vnúčatá zo škôlky atď.

Cieľom je získať o vás čo najviac informácií, aby sme boli schopní navrhnúť ďalší spoločný postup, ako smerovať k cieľu, ktorý si spolu stanovíme.

Dostať sa k stanovenému cieľu však nejaký čas potrvá. Nečakajte, že po prvej fyzioterapii zahodíte barle a pôjdete domov cez celé mesto peši! Ale ak budete trpezliví, svoj cieľ nakoniec dosiahnete, ak bude reálny.

Dôležité je tiež, aby ste si s technikom a fyzioterapeutkou padli do oka, aby ste si vzájomne porozumeli. S fyzioterapeutkou budete tráviť veľa času a naučí vás zručnosti, ktoré budú pre váš ďalší život dôležité. A protetik sa v podstate stane súčasťou vášho života, pretože o vašu pomôcku sa bude starať aj v budúcnosti. Svojho protetického technika si môžete vybrať, preto nenechajte v tomto smere za seba rozhodovať iných!

Pokračovanie: Predprotetická terapia →

← Späť na stránku PRIEBEH VYBAVOVANIE PROTÉZOU