Trojbodová chôdza

Ako sme už spomínali, odporúčame začínať v bradlovom chodníku trojbodovou chôdzou. Po postavení sa zo stoličky alebo z vozíka začnete z bezpečného postoja, ktorý už máte natrénovaný.

Stojíte s rovnomerne rozloženou záťažou na oboch končatinách (obr. 1) a začínate vykročením protézou tak, aby chodidlo protézy bolo pred druhou končatinou zhruba o dĺžku chodidla (obr. 2). Nasleduje posun oboch rúk naraz dopredu (obr. 3). A nakoniec, cez zaťaženú protézu a oporu rúk vykročíte druhou končatinou dopredu tak, aby ste mali chodidlo pred protézovým chodidlom (obr. 4).

Rovnaký postup sa používa aj s barlami.

Nasledujúci článok: Štvordobá chôdza